سبک اول

نوحه امام جواد علیه السلام

ای گل فاطمه بنده ی حق نهاد
جانِ سلطانِ طوس سیّدی یا جواد
سیّدی یا جواد...
ما حزین غمِ بی کرانِ توایم
تا ابد سائلِ آستانِ توایم
سیّدی یا جواد...
نطق من قاصر است از بیان شما
من سراپا خطا تو سراسر عطا
سیّدی یا جواد...
روح و جان و دلِ ما به غفلت اسیر
ای گل فاطمه دستمان را بگیر
سیدی یا جواد
کاش ما بندهٔ ربّ یکتا شویم
کاش با حبّ تو اهل تقوی شویم
سیّدی یا جواد
روضه هایت پر از عطر نرگس بُوَد
مادرت بانیِ این مجالس بُوَد
سیّدی یا جواد...
از جفای عدو ناله ها میزدی
بین حجره ز غم دست و پا میزدی
سیّدی یا جواد...
دشمنان در برِ پیکرت صف زدند
جای گریه همه خنده و کف زدند
سیّدی یا جواد...
بهرِ احیای دین در مسیرِ خدا
با لبِ تشنه شد جان پاکت فدا
سیّدی یا جواد...