مجموعه مداحی شهادت امام رضا علیه السلام در سالهای گذشته از کریمی ، طاهری ، سیب سرخی ، مطیعی ، عباسی و....

قلب ما قدمگاهت(زمینه ، مطیعی)