قرائت سوره قدر توسط امام خامنه ایقرائت سوره تین توسط امام خامنه ایقرائت سوره منافقون توسط امام خامنه ایقرائت سوره جمعه توسط امام خامنه ایقرائت قرآن(سوره شمس) توسط امام خامنه ای
قرائت سوره قدر توسط امام خامنه ای
قرآن کریم
قرائت سوره قدر توسط امام خامنه ای
محبوب‌ترین‌ها
‌‌پربازدیدترین‌ها