دار و نداره دل من ولای حیدره(سرود) - همخوانی مطیعی و عباسی - ویژه عید سعید غدیر خم

دار و نداره دل من ولای حیدره(سرود)
آخرین صوت‌ها