جونم ، عمرم ، بی تابم برای دیدارت(سرود)عشق تو غوغا میکنه(مدیحه سرایی)ای عرشیان به شهر خراسان سفر کنید(مدیحه سرایی)ای شرط لا اله الاّ الله ، ای پاره ی تن رسول الله(سرود)اومده عالم آل فاطمه ثامن الائمه (سرود)
جونم ، عمرم ، بی تابم برای دیدارت(سرود)
ولادت امام رضا سال 96
جونم ، عمرم ، بی تابم برای دیدارت(سرود)